Registration Form

To jedyna w chwili obecnej opcja aby zakupić ów kurs, a jego cena została specjalnie obniżona dla uczestników naszej konferencji. Standardowa cena kursu będzie o co najmniej 20% wyższa.

O kursie: „Poznaj Kubernetes” to internetowy program rozwoju umiejętności tworzenia aplikacji z wykorzystaniem konteneryzacji oraz technologii Kubernetes. Skierowany do zespołów deweloperskich, DevOps oraz utrzymaniowych. Nauczysz się wykorzystywać Kubernetes do praktycznego tworzenia rozproszonych, skalowalnych aplikacji i produktów odpornych na awarie.

Pełne informacje na temat programu dostępne są na stronie https://poznajkubernetes.pl.